Τζίνα Δαφερέρα

ΤΖΙΝΑ ΔΑΦΕΡΕΡΑ

Αρχιτέκτων Μηχανικός FUC

Θέση: Architect

Ακαδημαϊκές Σπουδές:

Aρχιτεκτονική Σχολή FUC

(2012-2018)