Σταυρούλα Μπακοπάνου

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΑΚΟΠΑΝΟΥ

Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ

Θέση: Senior Architect

Ακαδημαϊκές Σπουδές:

Aρχιτεκτονική Σχολή Ε.Μ.Π.

(1998-2005)