ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ

Προμελέτη 2009 i

Eργοδότης:

Ανδρουλακάκης Εμμανουήλ

Προμελέτη:

ΑΡΣΙΣ Αρχιτέκτονες

Ανδρουλάκης Ανδρέας

Τζαναβάρα Τατιάνα

 

Το έργο αναφέρεται στην προμελέτη ενός δωδεκαθέσιου δημοτικού σχολείου στο Δήμο Ανδραβίδας, με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά. Πρόκειται για ολοήμερο σχολείο, δυναμικότητας 300 μαθητών. Η βιοκλιματική ιδιαιτερότητα του σχολικού κτηριακού συγκροτήματος, αναφέρεται στη συνολική του αρχιτεκτονική κτηριακή οργάνωση, αλλά και στη σχέση του με τη φύτευση και τη συνολική διαμόρφωση  του διατιθέμενου οικόπεδου. Ενδεικτικά σημειώνεται, πως για την κάλυψη τμήματος των αναγκών θέρμανσης του συγκεκριμένου σχολικού κτηρίου, προτείνεται η εγκατάσταση συστήματος Γεωθερμίας. Με την εφαρμογή του προτεινόμενου συστήματος «γεωθερμικού εναλλάκτη», επιδιώκεται η επίτευξη οικονομικών και περιβαλλοντικών στόχων, και συγκεκριμένα η μείωση της κατανάλωσης πετρελαίου, η παραγωγή μέρους της απαιτούμενης ενέργειας, αλλά και η μείωση του κόστους λειτουργίας, κατά τρόπο απόλυτα συμβατό με τις αρχές τις αειφόρου ανάπτυξης.