ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πανελλήνιος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, Θεσσαλονίκη 1987 - εξαγορά i

Αρχιτεκτονική μελέτη: αρχιτεκτονική ομάδα «ΑΛΑΛΗΤΟΣ»

 

Το κτίριο του δημαρχείου τοποθετείται σε σημαντικό σημείο της πόλης με δύο ελεύθερα, σε γωνία μέτωπα, προς την οδό Γ’ Σεπτεμβρίου και Β. Γεωργίου. Πρώτο στοιχείο της λύσης αποτέλεσε ο χειρισμός αυτής της γωνίας όρασης του κτιρίου. Καθώς η κίνηση προς τους προηγούμενους άξονες είναι σε σημαντικό βαθμό κίνηση τροχοφόρων, ιδιαίτερα έντονη μάλιστα, θεωρήθηκε σημαντικό να αναπτυχθεί προς αυτούς ένα ισχυρότατο μέτωπο, σταθερό “πρόσωπο” του κτιρίου προς την κινούμενη πόλη των οχημάτων.