ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Πανελλήνιος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, 3ο βραβείο – 1991 i

Αρχιτεκτονική μελέτη: αρχιτεκτονική ομάδα ΑΡΣΙΣ

 

Το κτίριο συγκροτείται στο ισόγειο από δύο διακεκριμένα τμήματα, ένα αφιερωμένο στις περισσότερο πολυσύχναστες από το κοινό δημοτικές υπηρεσίες και ένα αφιερωμένο στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Μεταξύ των δύο αυτών τμημάτων αναπτύσσεται υπαίθρια δίοδος προς τον χώρο του πάρκου, ενώ τα χωρισμένα τμήματα του ισογείου γεφυρώνονται στη στάθμη του ορόφου από τον όγκο των υπόλοιπων δημοτικών υπηρεσιών.