ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Ερευνητική προκαταρκτική μελέτη, 2004 i

Υπεύθυνος προγράμματος & πολεοδομικό μέρος της έρευνας:

Δ. Γεωργουλής, αναπλ. καθηγητής

Συγκοινωνιακή-κυκλοφοριακή διερεύνηση:

Γ. Γιαννής, λέκτορας Ε.Μ.Π.

Αρχιτεκτονικό μέρος της έρευνας:

Κ. Μωραίτης, καθηγ. Ε.Μ.Π.

Γ. Τσολάκης, αρχιτέκτων

Συνεργάτης αρχιτέκτων:

 Δ. Τριανταφύλλου

Σύμβουλος έρευνας:

 Ε. Εφεσίου, επίκ. καθηγ. Ε.Μ.Π.

 

Οι εναλλακτικές λειτουργικές προτάσεις για την επίλυση του Τερματικού Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων στην περιοχή των Αθηνών εκπονήθηκαν, ως πιθανές απαντήσεις στο πρόβλημα της εγκατάστασης ενός μεγάλου τερματικού σταθμού υπεραστικών λεωφορείων, ο οποίος προορίζεται να συγκεντρώσει όλες τις σχετικές εξυπηρετήσεις της περιοχής της πρωτεύουσας. Βασικό αντικείμενο του σχεδιασμού υπήρξε η επίλυση των ροών των κινήσεων, οι οποίες αντιστoιχούν σε ένα πλέγμα από κινήσεις τροχοφόρων, κινήσεις πεζών, προσερχόμενων ή απερχόμενων επιβατών ή επισκεπτών.