ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ, ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αρχιτεκτονική προμελέτη 2009 i

Αρχιτεκτονική μελέτη:

ΑΡΣΙΣ Αρχιτέκτονες,

Γ. Τσολάκης

 

Το Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας σχεδιάστηκε με την πρόθεση να προσφέρει διαφοροποιημένες όψεις και διαφοροποιημένη αντίληψη εσωτερικού χώρου και να ελαττώσει έτσι στο ελάχιστο οποιαδήποτε αναφορά σε ανάλογες συμβατικές κατασκευές. Για το σκοπό αυτό η αρχιτεκτονική πρόταση χρησιμοποιεί δυο μεγάλα αίθρια, γύρω από τα οποία «ελίσσεται» η δομική μάζα του κτηρίου . Το πρώτο μεγάλο αίθριο αντιστοιχεί στην περιοχή της εισόδου. Αποτελεί έναν πολυώροφο χώρο υποδοχής, ο οποίος απορροφά τον επισκέπτη προς το εσωτερικό του Κέντρου και ο οποίος στεγάζεται από μια γυάλινη οροφή. Ο χώρος αυτός είναι εμφανώς εντυπωσιακός. Ταυτόχρονα όμως αποκαλύπτει την εσωτερική οργάνωση του κτηρίου. Επιτρέπει στον εισερχόμενο την ευρύτατη χωρική εποπτεία του κτηρίου και ευνοεί την οικειοποίηση του χώρου του. Το δεύτερο μεγάλο αίθριο αντιστοιχεί σε μια μεγάλη εξωτερική αυλή. Είναι μια μεγάλη εξωτερική «αγκαλιά», σχετικά προφυλαγμένη, με πολύ καλό νότιο και νοτιανατολικό προσανατολισμό, προς την οποία στρέφονται οι ξενώνες αποκατάστασης. Το τμήμα αυτό του κέντρου δικαιούται μια απομονωμένη σχετικά, αυτόνομη περιοχή με αυξημένη φύτευση. Τα δυο αίθρια, το εσωτερικό και το εξωτερικό, επικοινωνούν στο επίπεδο του χώρου της υποδοχής. Στο επίπεδο του υπογείου, με μελλοντική χρήση ισογείου, τοποθετούνται οι χώρου φυσικοθεραπείας και η πισίνα. Στο επίπεδο του ισογείου, υπάρχει η υποδοχή, τα εργαστήρια, εξωτερικά ιατρεία και τμήμα των ξενώνων αποκατάστασης, που βλέπουν προς την εξωτερική αυλή - αίθριο. Στο επίπεδο του 1ου ορόφου τοποθετούνται το εστιατόριο, διαγνωστικά εργαστήρια και ξενώνες νοσηλείας που βλέπουν και αυτοί προς την εξωτερική αυλή – αίθριο. Στον 2ο, 3ο, 4ο όροφο τοποθετούνται τρεις μονάδες νοσηλείας.