ΚΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Συμμετοχή σε κλειστό διαγωνισμό με πρόσκληση, 2006 i

Εργοδότης: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Αρχιτεκτονική Μελέτη:

Κ. Μωραίτης, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Γ. Τσολάκης, Αρχιτέκτων Μηχανικός

Κ. Χελιδώνη, Αρχιτέκτων Μηχανικός

Σύμβουλος Στατικής Μελέτης:

Π. Ψυχογιός, Πολ. Μηχανικός

Σύμβουλος ΗΜ:

EMEKOA. Παπαματθαίου

Σύμβουλος Ενεργειακού Σχεδιασμού:

Ε. Τριάντη

 

Ο Διαγωνισμός αφορά στη μελέτη ενός νέου κτηρίου γραφείων της Εθνικής Τράπεζας. Το οικόπεδο, έκτασης 6.439 τ.μ., βρίσκεται στη συνέχεια της μεγάλης υπαίθριας έκτασης του αρχαιολογικού χώρου της Ακαδημίας Πλάτωνος. Η συνολική επιφάνεια του προτεινόμενου κτηρίου φτάνει τα 19.304 τ.μ.

Η σύνθεση χαρακτηρίζεται από το στοιχείο της ρευστότητας της ύλης, επιτυγχάνοντας τη δημιουργία ενός όγκου χωρίς γωνίες, αλλά με καμπύλες μορφές που περικλείουν όλους τους κλειστούς χώρους και δημιουργούν ενδιαφέροντα κενά για τους υπαίθριους και ημιυπαίθριους χώρους. Σε επίπεδο κάτοψης, κάθε όροφος έχει διαφορετικό περίγραμμα, ενώ το μόνο που επαναλαμβάνεται είναι η γραμμική διάταξη των βοηθητικών χώρων που διατρέχει το κτήριο.

Το αποτέλεσμα είναι ένας εντυπωσιακός γλυπτικός όγκος, που βρίσκεται σε μια διαρκή κίνηση. Πρέπει επίσης να τονιστεί ο βιοκλιματικός χαρακτήρας της πρότασης, που βρίσκει εφαρμογή μέσα από τις οριζόντιες περσίδες ελέγχου του φωτισμού και αερισμού, και τη φύτευση, η οποία αποτελεί κύριο στοιχείο σε κάθε στάθμη του κτηρίου.