ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός 2010 i

Εργοδότης: ΕΑΧΑ - Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας Α.Ε.

 

Η σημερινή προβληματική κατάσταση της Πλατείας Θεάτρου, ενδεικτική πολλών περιοχών του αθηναϊκού κέντρου, αναφέρεται στον αστικό ιστό, στα κτηριακά κελύφη και στον δημόσιο υπαίθριο χώρο, όσο και στον κοινωνικό ιστό της πόλης. Στη δεύτερη περίπτωση, συνδέεται με την ένταση των σχέσεων ανάμεσα στον μέχρι πρότινος χαρακτηριστικό πληθυσμό της Αθήνας και σε ότι γνωρίζουμε σήμερα ως ψηφιδωτό διαφορετικών φυλετικών προελεύσεων, συνηθειών και επιδιώξεων επιβίωσης. Η απαίτηση ανάπλασης της Πλατείας Θεάτρου και της γύρω περιοχής είναι λοιπόν η άλλη όψη της ανάγκης βελτίωσης των κοινωνικών συνθηκών στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου. Χωρίς να ταυτιστεί με τη βίαιη αποπομπή και τον κοινωνικό αποκλεισμό, μπορεί να στηριχτεί στην εξυγίανση των χρήσεων και την αναβάθμιση του δημόσιου αστικού χώρου, με απώτερο στόχο την καλλιέργεια της ανεκτικότητας και τον εκπολιτισμό της διαφοράς.