ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΟΤΕ 68η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη 2003, 1ο βραβείο i

Αρχιτεκτονική μελέτη: αρχιτεκτονική ομάδα ΑΡΣΙΣ