ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΟΤΕ 69η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη 2004 i

Αρχιτεκτονική μελέτη:

Αρχιτεκτονική ομάδα "ΑΡΣΙΣ Αρχιτέκτονες"

Πάνος Νικολαΐδης