ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ - ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ

Διαγωνισμός αρχιτεκτονικής μελέτης προσχεδίων, 2003 i

Εργοδότης:

Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων

Αρχιτεκτονική Μελέτη:

Κ. Μωραίτης, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Κ. Χελιδώνη, Αρχιτέκτων Μηχανικός

Σ. Χριστοφιλοπούλου, Αρχιτέκτων Μηχανικός

Γ. Ατσαλάκης, Αρχιτέκτων Μηχανικός

Σύμβουλος Στατικών:

Ε. Κρεβατσούλης, Πολ. Μηχανικός

Σύμβουλος ΗΜ:

Χ. Γεωργιτσογιαννάκος, Μηχ/γος Μηχανικός

 

Ο Διαγωνισμός αφορούσε στη μελέτη για την ανέγερση του νέου κεντρικού κτηρίου και την αναδιάρθρωση του υφιστάμενου κεντρικού κτηρίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων. Η τοποθέτηση του κτηρίου γίνεται σε οικόπεδο εμβαδού 536 τ.μ. και η συνολική επιφάνεια του κτηρίου φτάνει τα 1072 τ.μ. Το νέο κτήριο οργανώνεται με τρόπο τριμερή, όπου το πρώτο τμήμα καταλαμβάνεται από τους δύο πρώτους ορόφους, που απευθύνονται άμεσα στο κοινό, το δέυτερο τμήμα (υποβαθμισμένο ισόγειο) φιλοξενεί την Αίθουσα Συκεντρώσεως κοινού, και τέλος το τρίτο τμήμα (β’ και γ’ όροφος) καταλαμβάνεται από τις διοικητικές υπηρεσίες της Τράπεζας. Σημασία δίνεται στη συσχέτιση του νέου κτηρίου με το υφιστάμενο, η οποία επιτυγχάνεται μέσω μιας εναέριας στεγασμένης γέφυρας στη στάθμη του α’ ορόφου, αλλά και μέσω των μορφολογικών επιλογών, όπως είναι οι επενδύσεις των δύο κτηρίων.