ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΟΣΤΡΙΑ, ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Προμελέτη 1998 i

Αρχιτεκτονική μελέτη: Αρχιτεκτονική ομάδα "ΑΡΣΙΣ Αρχιτέκτονες"