ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΤΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ

2013 i

Αρχιτεκτονική μελέτη: αρχιτεκτονική ομάδα ΑΡΣΙΣ