ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΧΩΡΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΑΘΗΝΑ

Οριστική μελέτη, 2010 i

Αρχιτεκτονική Μελέτη:

ΑΡΣΙΣ Αρχιτέκτονες

 

Το έργο αφορά στη διαμόρφωση εσωτερικού διαμερίσματος σε χώρο γραφείων.  Πρόκειται για ένα διαμέρισμα 154 τ.μ. σε πολυώροφο κτήριο. Διατηρούνται οι υφιστάμενοι τοίχοι, ενώ όπου οι γραφειακές ανάγκες επιβάλλουν την κατασκευή νέων χωρισμάτων, αυτό γίνεται με ελαφρά πετάσματα. Σημασία δίνεται στον επαρκή φωτισμό των χώρων των γραφείων, ενώ το κόκκινο χρώμα παίζει το ρόλο του συνδετικού στοιχείου μεταξύ των διαφορετικών λειτουργιών.