ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΥΣ

2010 i

Αρχιτεκτονική μελέτη: αρχιτεκτονική ομάδα ΑΡΣΙΣ