ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Μελέτη εφαρμογής 2007-8, κατασκευή 2010-11 i

Εργοδότης:

Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού Κύπρου

Αρχιτεκτονική μελέτη:

ΑΡΣΙΣ Αρχιτέκτονες

B. Iερείδης

Στατική μελέτη:

Χ. Κιρπότιν – Π. Βασινιώτη – Γ. Βροχίδης Ο.Ε.

Η/Μ μελέτη:

SKP Sotiriou-Kyriazis partners

 

Το έργο αναφέρεται στη μελέτη αντικατάστασης ενός κεντρικού σχολικού συγκροτήματος της Λευκωσίας, του Λυκείου Ακρόπολης, δίπλα στο πάρκο Στροβόλου. Η διαδικασία της αντικατάστασης του υφιστάμενου σχολείου περιλαμβάνει την κατεδάφιση κτιρίων που βρίσκονται σε κακή κατάσταση, τη διατήρηση κτιρίων τα οποία ανακαινίζονται, και φυσικά την ανέγερση νέων κτιρίων.

Το βασικό στοιχείο της σύνθεσης είναι ένας γραμμικός κτιριακός όγκος, που διατρέχει το οικόπεδο, και συνδέει τα υφιστάμενα κτίρια με τα νέα. Αυτός ο όγκος φιλοξενεί τις αίθουσες διδασκαλίας και εργαστηρίων. Στο ανατολικό άκρο του καταλήγει στο νέο κτίριο του αμφιθέατρου, της βιβλιοθήκης και της αίθουσας μουσικής, του οποίου η στέγη διαμορφώνεται ως υπαίθριο αμφιθέατρο. Κεντρικό στοιχείο της σύνθεσης αποτελεί ο όγκος του κλειστού γυμναστηρίου-αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, που επικοινωνεί με το γήπεδο του στίβου στη δυτική πλευρά του οικοπέδου.

Στο Λύκειο Ακρόπολης εφαρμόζεται μια λογική ροής κινήσεων και συνδέσεων του εσωτερικού με τον εξωτερικό χώρο, στοιχεία που βρίσκονται σε μια συνεχή συνδιαλλαγή, συνθέτοντας τους χώρους όπου οι μαθητές συνδιαλέγονται διαρκώς μέσα σε μια διαδικασία εξέλιξης στο χρόνο. To συνολικό εμβαδόν του σχολείου ανέρχεται στα 9.500 τ.μ.