ΜΕΛΕΤΗ ΤΥΠΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Πανελλήνιος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, Αθήνα 2000 - 1ο βραβείο i

Αρχιτεκτονική μελέτη: αρχιτεκτονική ομάδα ΑΡΣΙΣ