ΝΕΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Μελέτη Εφαρμογής 2009-2012, Κατασκευή 2014-15 i

Εργοδότης:

Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας

Αρχιτεκτονική μελέτη:

Ομάδα ΑΡΣΙΣ - Γ. Τσολάκης

Στατική μελέτη:

Ι. Τσαντούλας

Η/Μ μελέτη:

Μ. Παπαματθαίου

Χ. Γεωργιτσογιαννάκος

 

Το νέο κτήριο οικοδομείται στην πόλη των Τρικάλων επί της οδού Κονδύλη και αποτελείται από τέσσερις ορόφους συνολικής επιφανείας 940 τ.μ. και ένα υπόγειο επιφανείας 520 τ.μ. Το κτήριο της τράπεζας συντίθεται από τρεις επιμέρους συνθετικές περιοχές: από την κεντρική, εσωτερική περιοχή του αιθριακού κενού, από τον όγκο των γραφειακών χώρων, ο οποίος τυλίγεται γύρω από το αιθριακό κενό, και τέλος από τον καταληκτικό πίσω όγκο, που περιλαμβάνει όλες τις οργανωμένες οδεύσεις  του κτηρίου και τους βοηθητικούς χώρους. Ο κύριος όγκος του κτηρίου αντιμετωπίζεται σαν ένα σύνολο οριζόντιων πτυχωτών τεθλασμένων ταινιών, οι οποίες υλοποιούνται μέσω μιας μεταλλικής κατασκευής που επενδύεται με φύλλα προοξειδωμένου χαλκού.  Οι ταινίες αυτές αλλού δημιουργούν πλήρη τμήματα και αλλού περσιδωτά κενά, που ευνοούν το φυσικό φωτισμό και αερισμό των εσωτερικών χώρων, ενισχύοντας το βιοκλιματικό χαρακτήρα του κτηρίου.