ΝΕΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Μελέτη Εφαρμογής 1998, Κατασκευή 1999 i

Αρχιτεκτονική μελέτη:

ΑΡΣΙΣ Αρχιτέκτονες

Α. Δαμαλά

Αρχιτεκτονική επίβλεψη:

ΑΡΣΙΣ Αρχιτέκτονες

Φ. Φράγκος

Στατική μελέτη:

Χ. Κιρπότιν

 

Το έργο αφορά στη μελέτη και επίβλεψη για την ολοκλήρωση του κτηρίου της Τράπεζας της Ελλάδος, σε γωνιαίο οικόπεδο, επί των οδών Αγ. Ανδρέα και Κολοκοτρώνη, σε κεντρικό σημείο της πόλης της Πάτρας. Η μελέτη αυτή αναφέρεται στη διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων της Τράπεζας, χωρίς επέμβαση στο εξωτερικό κέλυφος και με απαίτηση των ελάχιστων δυνατών επεμβάσεων στο φέροντα οργανισμό του κτηρίου.

Λειτουργικά το νέο κτήριο του υποκαταστήματος Πάτρας είναι σημαντικό για την τραπεζική εξυπηρέτηση και το νομισματικό έλεγχο ολόκληρης της Πελοποννήσου. Η λειτουργική αυτή σημασία έρχεται να προστεθεί στην κοινωνική αίγλη, που διαθέτει το κτήριο, τόσο γενικά, εξαιτίας της κομβικής οικονομικής θέσης της Τράπεζας της Ελλάδας στην ζωή του τόπου, όσο και ειδικά εξαιτίας των ειδικότερων κοινωνικών δραστηριοτήτων που στεγάζονται στο συγκεκριμμένο κτήριο, μέσω της διαμόρφωσης αίθουσας πολιτιστικών εκδηλώσεων σε όροφο του κτηρίου.