ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΟΤΕ 68η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη 2003 i

Αρχιτεκτονική μελέτη: αρχιτεκτονική ομάδα ΑΡΣΙΣ