ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΥΚΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

Ανάβυσσος, 2002 i

Εργοδότης: ΕΤΑ - Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα

Αρχιτεκτονική μελέτη: Αρχιτεκτονική ομάδα "ΑΡΣΙΣ Αρχιτέκτονες"

 

Επιχειρώντας να περιγράψουμε τη γενική χωροταξική οργάνωση της πρότασης, θα επισημάνουμε πως αυτή συγκροτείται από πέντε (5) επιμέρους λειτουργικές ενότητες. Αυτές είναι :

  1. - Η λειτουργική ενότητα των Ξενοδοχειακών Εξυπηρετήσεων και του Συνεδριακού Κέντρου
  2. - Η λειτουργική ενότητα της Waterland
  3. - Η λειτουργική ενότητα του γηπέδου του Golf
  4. - Η λειτουργική ενότητα Ελεύθερου Φυσικού Τοπίου
  5. - Η λειτουργική ενότητα του Θεματικού Πάρκου.