ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΠΙΟ ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΟ ΦΛΟΙΣΒΟ

Προμελέτη 2002 i

Εργοδότης: Δήμος Παλαιού Φαληρου, Νομός Αττικής

Αρχιτεκτονική μελέτη: ΑΡΣΙΣ Αρχιτέκτονες

 

Το Πάρκο του Φλοίσβου ανασχεδιάστηκε, ως «Ολυμπιακό Τοπίο Τεχνών» προοριζόμενο να ενεργοποιηθεί στο έπακρο, ως περιοχή πολιτιστικών δρώμενων και αναμετάδοσης των αγώνων κατά τη διάρκεια της Ολυμπιάδας του 2004. Αλλά πέρα από την εκρηκτική αυτή περίοδο δραστηριοποίησης, το Πάρκο προβλέπεται να αποτελέσει ένα μόνιμο πόλο έλξης πολιτιστικών εκδηλώσεων, ένα μόνιμα ενεργό πολιτιστικό χώρο. Εντάσσεται σε μια εκτεταμένη παράλια ζώνη, όπου οι υπαίθριες δραστηριότητες μπορούν να προσφέρουν στους επισκέπτες, πέρα από την έλξη του θαλάσσιου τόπου, τη βαθύτερη ανα-ψυχή, την παιδαγωγική προσφορά των τεχνών.