ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ & ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΛΥΚΕΣ ΩΡΩΠΟΥ

Οριστική μελέτη 2013 i

Παροχή υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων

Εργοδότης: Δήμος Ωρωπού, Αττική

Αρχιτεκτονική μελέτη: ΑΡΣΙΣ Αρχιτέκτονες

 

Ο υδροβιότοπος του Ωρωπού καλύπτει περίπου 2630 στρέμματα και είναι ένας από τους τελευταίους εναπομείναντες παράκτιους υδροβιότοπους σε μια περιοχή η οποία κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχει απωλέσει μεγάλο αριθμό παρόμοιων οικοσυστημάτων.

Οι τοπιακές διευθετήσεις και κατασκευές στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ανάπτυξη περιβαλλοντικών-εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Οι σχεδιαστικές επιλογές συνοψίζονται με τον ακόλουθο τρόπο:

α)ενδυνάμωση της υπάρχουσας βλάστησης

β)κατασκευή περιπτέρων για την υποδοχή και ενημέρωση των επισκεπτών

γ)οργάνωση του δικτύου μονοπατιών για την κίνηση των επισκεπτών, συνδυασμένη με χώρους στάσης και παρατηρητήρια.