ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Πρόταση ανάπλασης της κεντρικής Πλατείας Παν. Μακρή και της Πλατείας Κοιμήσεως στον Δήμο Καισαριανής i

Εργοδότης: Δήμος Καισαριανής Αττικής

Επιβλέπουσα Υπηρεσία:

Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Καισαριανής Αττικής

Ανάδοχος - Τεχνικός σύμβουλος:

"ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΕΛΙΔΩΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ"

Ομάδα συμβούλων:

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός, Ομ. καθηγητής Ε.Μ.Π, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΕΛΙΔΩΝΗ Αρχιτέκτων Μηχανικός, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΛΙΑΚΗ Αρχιτέκτων Μηχανικός, ΕΥΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΓΛΟΥ Αρχιτέκτων Μηχανικός

 

H ανάπλαση της κεντρικής Πλατείας Παν. Μακρή και της Πλατείας Κοιμήσεως στον Δήμο Καισαριανής, αφορά βεβαίως την αρχιτεκτονική διαμόρφωση του πραγματικού χώρου των δυο πλατειών και των περιμετρικών τους οδών με στόχο την βελτίωση της άμεσης πρακτικής λειτουργίας της πόλης, και καταλαμβάνει συνολική επιφάνεια 10.361m2 περίπου.

Αλλά αφορά επιπλέον τη συσχέτιση του πραγματικού χώρου με τον οιονεί ψηφιακό χώρο με σκοπό την κατά τον ισχυρότερο τρόπο της προβολής και προώθησης της ταυτότητας του Δήμου, είτε η ταυτότητα αυτή αναφέρεται στις σημερινές συνθήκες κατοίκησης, τοπιακής ένταξης και αναψυχής είτε παραπέμπει σε απολύτως ιδιαίτερα σε Ελληνικό και πιθανόν Διεθνές επίπεδο, πολιτιστικά και ιστορικά χαρακτηριστικά του.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το δάπεδο του κεντρικού τμήματος της Πλατείας Παν. Μακρή, καταλαμβάνεται από έναν σχηματοποιημένο χάρτη, διαμορφωμένο από κυβόλιθους διαφορετικών χρωμάτων. Πρόκειται για τον χάρτη των δυτικών παραλίων της Μικράς Ασίας, του ανατολικού τμήματος του Αιγαίου πελάγους και της Προποντίδας, έως και την περιοχή της σύνδεσής της με τον Εύξεινο Πόντο. Πρόκειται δηλαδή για τον χάρτη των περιοχών καταγωγής και προέλευσης των προσφυγικών πληθυσμών που έφθασαν στην Ελλάδα μετά την καταστροφή του 1922.