ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Οριστική μελέτη 2011 i

Η περιοχή της πλατείας Αλ. Παναγούλη και των περιμετρικών δρόμων αποτελεί σημαντικό σημείο εισόδου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου. Η περιοχή μελέτης καταλαμβάνει επιφάνεια 12.800 τ.μ. και αποτελεί κόμβο μετακίνησης και διέλευσης μεγάλου αριθμού πολιτών, κατοίκων αλλά και επισκεπτών. Η πρόταση περιλαμβάνει βιοκλιματικές παρεμβάσεις που βελτιώνουν το μικροκλίμα της περιοχής, σκοπεύουν στην ανάσχεση της αστικής κλιματικής αλλαγής και αναβαθμίζουν αισθητικά και λειτουργικά τον υπό μελέτη ελεύθερο κοινόχρηστο χώρο.

Τα κύρια συνθετικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της παρέμβασης αφορόυν :

  • την μεταβολή της αυστηρής πλατείας σε πράσινη πλατεία- πάρκο αναψυχής με καμπυλόγραμμες χαράξεις
  • την εξομάλυνση των πορειών και την διευκόλυνση της προσβασιμότητας
  • τη δημιουργία κεντρικού χώρου αναψυχής, περιπάτου και στάσης
  • του βιοκλιματικού Στεγάστρου
  • της επιμήκους Υδάτινης Διαμόρφωσης
  • του 'Πράσινου Τοίχου', ο οποίος λειτουργεί ως τοπόσημο και μια ελλειψοειδή περιοχή συγκέντρωσης.