ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΗΓΑΔΑΣ (ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ) ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Οριστική μελέτη 2012 i

Εργοδότης: Δήμος Πειραιά

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή:

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Αρχιτεκτονική μελέτη:

AΡΣΙΣ Αρχιτέκτονες

 

Η περιοχή της πλατείας της πλατείας Πηγάδας (Καλαβρύτων) και των περιμετρικών δρόμων (Γ.Θεοτόκη, Σαχτούρη, Α. Θεοχάρη και Ιάσονος) αποτελεί ίσως τον σημαντικότερο δημόσιο κοινόχρηστο χώρο στο 'ηπειρωτικό' τμήμα του Δήμου. Συγκροτεί σημαντικό συνδετικό κοινόχρηστο χώρο – χώρο μετάβασης - ανάμεσα στον υπερτοπικό κυκλοφοριακό κόμβο και στον τοπικό οικιστικό χαρακτήρα γειτονιάς των όμορων περιοχών. Αποτελεί επίσης κόμβο μετακίνησης και διέλευσης μεγάλου αριθμού πολιτών, κατοίκων αλλά και επισκεπτών Η περιοχή καταλαμβάνει επιφάνεια 18.298 τ.μ. Οι συνθετικές αρχές βασίζονται στην πρόθεση η αστική 'ηπειρωτική' πλατεία να συναντήσει τη θάλασσα, δηλαδή το υδάτινο στοιχείο. Οι καμπύλες μεταβλητές χαράξεις που παραπέμπουν στο νερό, οργανώνουν όλη τη σύνθεση, δημιουργούν κινήσεις – διαδρομές, καθορίζουν χώρους στάσης και χώρους παιχνιδιού, ομαδοποιούν φυτεύσεις, περιγράφουν τρισδιάστατα στοιχεία εξοπλισμού. Η πρόταση στοχεύει επίσης στην ανάδειξη του ιστορικού κτιρίου ως σημαντικού πολιτιστικού στοιχείου αναφοράς για την περιοχή. Τονίζεται έτσι ο άξονας συμμετρίας του κτιρίου και εισάγεται το υδάτινο στοιχείο με επιμήκη διαμόρφωση. Δημιουργείται δηλαδή μία διευρυμένη περιοχή στάσης – αναψυχής ακριβώς μπροστά από το νεώτερο μνημείο, αποκαθιστώντας το διάλογο του ιστορικού κτιρίου με το δημόσιο χώρο και την πόλη. Επίσης, εξασφαλίζεται η εξυπηρέτηση της προσβασιμότητας ΑΜΚ με ράμπες και δημιουργούνται χώροι περιπάτου, στάσης και παιχνιδιού. Σε συνέχεια του υδάτινου πλατώματος ξεκινά κυματοειδής διαδρομή που καταλήγει στην περιοχή βιοκλιματικού στεγάστρου. Τέλος, αναπλάθονται οι περιμετρικοί δρόμοι, προτείνονται πεζόδρομοι και φυτεύσεις.