ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Οριστική μελέτη 2011 i

Αρχιτεκτονική μελέτη:

Α. Παπαματθαίου & Συνεργάτες, Αστική εταιρία μελετών ΔΗΜΕΚΟ

ΑΡΣΙΣ Αρχιτέκτονες

Βιοκλιματική μελέτη:

Μ.Χριστόλης, Ε. Κατσακλή, Δ.Παπουτσής

Φυτοτεχνική μελέτη:

Μ. Βορρεάκου, Στ. Κατσογιάννη

Η/Μ μελέτη:

Μ. Παπαματθαίου, Χ.Γεωργιτσογιαννάκος

 

Η περιοχή της πλατείας Δικαστηρίων και των περιμετρικών δρόμων (Συγγρού, Κριεζώτου, Αβάντων, Καραμουρτζούνη, Φαρμακίδου) αποτελεί κεντρικό υπαίθριο δημόσιο χώρο, μέρος της παλαιότερης πολεοδομικά περιοχής του Δήμου, σημαντικό συνδετικό κοινόχρηστο χώρο ανάμεσα στο εμπορικό ιστορικό κέντρο, στα Δημόσια κτίρια και στο ιδιαίτερα σημαντικό υπαίθριο παράλιο μέτωπο του Δήμου, όπως επίσης και κόμβο μετακίνησης και διέλευσης μεγάλου αριθμού πολιτών, κατοίκων αλλά και επισκεπτών. Η περιοχή καταλαμβάνει επιφάνεια 6.322,20 τ.μ. Η πρόταση βιοκλιματικής αναβάθμισης της περιοχής περιλαμβάνει βιοκλιματικές παρεμβάσεις που βελτιώνουν το μικροκλίμα της περιοχής, σκοπεύουν στην ανάσχεση της αστικής κλιματικής αλλαγής και αναβαθμίζουν αισθητικά και λειτουργικά τον υπό μελέτη ελεύθερο κοινόχρηστο χώρο. Τα κύρια συνθετικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά είναι: Η διαμόρφωση μιας αστικής πλατείας, ο μετασχηματισμός της γεωγραφικά αυστηρής αυτής πλατείας με μία 'πράσινη' πλατεία - πάρκο αναψυχής, όπου κυριαρχούν οι καμπύλες μεταβλητές γραμμές,οι καμπυλώσεις αυτές υποδεικνύουν διαμορφώνοντας ένα ήπιο ανάγλυφο συνεχόμενων εδαφικών κυμάνσεων - λοφίσκων. Η μετάβαση από την περιοχή της γεωμετρικής οργάνωσης της πλατείας στην περιοχή της φυσικότροπης προσέγγισής της συμβαίνει σταδιακά, με μια διαδικασία αμοιβαίας «ύφανσης» και εμπλοκής των σκληρότερων στοιχείων της διαμόρφωσης. Επίσης, η διαμόρφωση στοχεύει στην εξασφάλιση της προσβασιμότητας ΑΜΚ με ράμπες και στη δημιουργία χώρων αναψυχής, περιπάτου, στάσης και παιχνιδιού. Επίσης προτείνεται η κατασκευή βιοκλιματικού στεγάστρου, καθώς και επιμήκης υδάτινη διαμόρφωση, συσχετισμένη με καθιστικά. Τέλος αναπλάθονται όλοι οι περιμετρικοί δρόμοι και ορίζονται θέσεις στάθμευσης. Προτείνονται διευρύνσεις των πεζοδρομίων με φυτεύσεις χαμηλές και υψηλές και τοποθέτηση ψυχρών κυβολίθων αντί ασφάλτου.