ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΑΘΕΩΣ ΣΤΟ ΜΕΓΑΝΗΣΙ ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Οριστική μελέτη 2007, Αθήνα i

Εργοδότης: Δήμος Μεγανησίου

Αρχιτεκτόνική μελέτη:

Κ. Μωραϊτης, Αι. Χελιδώνη,

Δ.Τριανταφύλλου, Β.Φραγκογιάννη

 

Η ιδιαίτερη χωροθέτηση της υφιστάμενης πλατείας στην 'καρδιά' του οικισμού καθώς και η άμεση εκτενής επαφή της με το θαλάσσιο μέτωπο στον επιμήκη άξονα του λιμανιού, συνθέτουν τους βασικούς παράγοντες της προτεινόμενης διαμόρφωσης. Η πλατεία αποτελεί τον φυσικό ανοικτό χώρο μετάβασης από το υγρό στοιχείο στην στεριά. Αποτελεί τον υποδοχέα των επισκεπτών που φθάνουν από τη θάλασσα και μεταβαίνουν προς το εσωτερικό του οικισμού και κατ΄ επέκταση του νησιού. Ταυτόχρονα η πλατεία είναι το κεντρικό σημείο αναφοράς του οικισμού, ο οποίος αναπτύσσεται ακτινωτά γύρω από αυτήν.