ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Τ.Δ. ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΒΟΧΑΣ

Οριστική μελέτη 2008 i