ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός 1993 - 4ο βραβείο i

Αρχιτεκτονική μελέτη:

Αρχιτεκτονική ομάδα «ΑΡΣΙΣ Αρχιτέκτονες» - Κ. Μωραΐτης, Κ. Χελιδώνη

Αθανασία Μολοχάδη

Σε συνεργασία με τους:

αρχιτέκτονα-πολεοδόμο Ι. Πολύζο, καθηγητή Ε.Μ.Π.

και τον αρχιτέκτονα-συγκοινωνιολόγο Α. Βλαστό, καθηγητή Ε.Μ.Π.

Συνεργάτες αρχιτέκτονες: Γ. Νίνος, Μ. Δαλκαφούκη, Κ. Γρίβας.

 

Η πρόταση επέμβασης στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο επιχειρεί να τονίσει την κεντρική αστική ταυτότητα και την ιστορικότητα του χώρου. Επιλέγει να συγκροτήσει ένα τόπο κυκλικό, όχι μόνο γιατί η ανάπτυξη των κτιρίων που υπάρχουν γύρω από το αστικό κενό της πλατείας υπονοεί ένα κυκλικό σχήμα, αλλά επιπλέον γιατί κυκλική είναι η πρωτογενής εικόνα που αποδίδουμε στον τόπο συνάθροισης. Η κυκλικότητα του σχήματος αποδίδεται κύρια με την ανάπτυξη καμπύλων γραμμικών στεγάστρων, που επιτρέπουν την αβίαστη θέα προς το λιμάνι και τον θαλάσσιο χώρο.

Επιπλέον, η πρόταση επιχειρεί να τονίσει την ιστορική σημασία της πλατείας, κυρίως μέσω της συσχέτισης με το ενετικό τείχος. Για τον λόγο αυτό, προτείνεται:

-       Η αποκάλυψη του ίχνους του τείχους καθ’ όλο το μήκος του, με τη διαμόρφωση ενός εσωτερικού ορύγματος, που θα επιτρέπει έναν ιστορικό περίπατο μέσα στην πόλη.

-       Η εκσκαφή και αποκάλυψη της πύλης του τείχους που ξεκινούσε παράπλευρα από το άγαλμα του Βενιζέλου.

-       Η προέκταση του ορύγματος μέχρι το κέντρο της πλατείας, ώστε να συναντήσει έναν υποβαθμισμένο κεντρικό χώρο εκδηλώσεων, ο οποίος θα μπορούσε να περιβάλλεται από αρχαιολογικά ίχνη, πιθανότατα από τα μέλη του ενταφιασμένου Αραβικού τείχους.

 Οι χειρονομίες αυτές σκοπεύουν να αποκαλύψουν τα επάλληλα ιζήματα της αστικής ιστορίας, τους επάλληλους «δήμους» αυτών που κατοίκησαν τον τόπο, όπου σήμερα βρίσκεται ο δήμος Ηρακλείου.